ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТАНИЯ НА ПРЕПАРАТИТЕ “БОРАЛИН” И ДР. ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТАНИЯ НА ПРЕПАРАТИТЕ “БОРАЛИН” И ДР. ДОКУМЕНТИ

30 юни 2017
 1. Доклад от 16.05.1984 г. от ст.н.с. д-р Ото Злата-

рев – консултант при Дома на здравните работници в

София.

 1. Молба, подадена на 05.09.1988 г. от Борис Д. Ни-

колов и д-р Ото Златарев до началника на поделение

22420 за експериментиране на “Средство за лечение

на спондилоартрози и дископатии и метод за неговото

получаване” и “Средство за лечение на пресни и стари

рани, изгаряния, хрема, грип и др.”

 1. Заповед №279 от 6.10.1988 г. за експериментиране

на предложения за изобретения рег. №72565/02121985

г. и рег. №82552 от 06.01.1988 г. на началника на по-

деление 22420

 1. Заповед №190 от 22.08.1989 г. на началника на

поделение 22420 за провеждане на изпитания за канце-

рогенност, токсичност и алергичност.

 1. Писмо №4928 от 06.10.1988 г. на началника на

поделение 22420 до Б. Николов за приемане предло-

женията за изобретения рег. №72565 от 02.12.1985 г.

и №82552 от 06.01.1988 г. във ВМА удостоверяващо,

че предложенията се одобряват за експериментиране.

 1. Писмо №6597 от 05.07.1989 г. на председателя

на централната комисия за експеримента ген.-майор

чл. кор. м.н. проф. д-р Николай Василев до началника

на поделение 22420 на подкомисиите за резултатите

от експериментите.

 1. Протокол А-40 от 14.03.1990 г.на подкомисията

за проведеното лечение на шипове, дископатии, го-

нартрози, коксартрози и др. при ОАМНИИ при ВМА с

членове: полк. д-р И. Балуков, полк. д-р Т. Зафиров и

д-р Н. Маджирова и одобрен от полк. д-р Кунчев.

 1. Протокол от 05.07.1989 г. на подкомисията за

лечение на пресни и акутни рани с председател зам.

н-к ВПХ подп. к.м.н.д-р П. Казанджиев, медсестра

Надежда Сърбова и одобрен от началник направление

ВПХ при ВМА ген.-м-р чл.-кор. д.м.н. проф. д-р Н.

Василев.

 1. Протокол за резултатите от приложение на ле-

карствено средство “Боралин-3” (Б3) против хрема и

грип подписан от полк. д-р Костов и м.с. Димитрова,

издаден на 10.05.1989 г.

 1. Протокол №2 за изследване на остра токсич-

ност на препарат “Боралин-1” (Б1), подписан от н-к

НЕЛВТКФ д-р Дишовски, д-р Е. Александрова и д-р

Съмналиев.

 1. Протокол от 27.12.1989 г. за токсикологично

изследване на препарат “Боралин-3” (Б3), н-к НЕЛ-

ВТКФ ст.н.с. Дишовски и д-р Александрова.

 1. Протокол за изследване на остра токсичност на

препарат “Боралин-4” (Б4), подписан от н-к НЕЛВТ-

КФ д-р Дишовски и изпълнител др. Е. Александрова и

д-р И. Съмналиев.

 1. Протокол №1 за оценка алергизиращото действие

на препарати Б1, Б3 и Б4, подписан от ст.н.с. I ст. д-р

Съмналиев и н.с. к.м.н. К. Младенов на 19.02.1990 г.

 1. Протокол за микробиологично изследване на

лекарственото средство “Боралин-3” (Б3), подписано

от микробиолог д-р М. Бараков на 12.01.1988 г.

 1. Протокол №1 от заседанието на ТИС при поде-

ление 22420 от 14.05.1990 г. за разглеждане на постъ-

пили предложения за изобретения и рационализации.

 1. Протокол за резултатите от лечението на аде-

ном на простатната жлеза и простатити, проведени в

кабинета на лечителя Николов съвместно със ст.н.с.

д-р Ото Златарев през 1993/94 г.

 1. Протокол за проверка влиянието на лекарстве-

но средство “Боралин-1” (Б1), върху формирани хо-

лестеринови плаки и профилактичното му ползване

за недопускане тяхното образуване. През 1993 г. в

ИСУЛ, София, бе проведен експеримент с опитни жи-

вотни – зайци.

 1. Протокол за резултатите от хистологичното

изследване на аорти от зайци на атерогенна диета и

третирани с лекарствено средство “Боралин-1” (Б1)

от 29.06.1994 г.

 1. Удостоверение от Национален център по фито-

терапия и народна медицина № 07 от 22.01.1993 г.,

София, на Борис Николов.

 1. Сертификат за контрол №121314/09.08.2012 на

Столична регионална здравна инспекция, издаден на

продукт “Боралин-3”-гел”.

 1. Протокол за микробиологичен контрол на про-

дукт “Боралин-3”-гел” от 07.08.2012 г.

 1. Протокол за химичен контрол на продукт “Бо-

ралин-3”-гел” от 09.08.2012 г.

 1. Протокол от изпитване №23A/08.03.2017 г.,

извършено от Институт за изследване и развитие на

храните, гр. Пловдив, на продукт “хранителна добав-

ка “Боралин-1”. Подобни сертификати са издадени на

всички артикули от серията.


В България се срещат 22 вида, но само един от тях е лечебен - Hypericum perforatum

прочети още

Каква е връзката на лечителите Петър Димков и Борис Николов с тези растения?

прочети още

Откъс от книгата на Николай МОСКОВ „Най-добрите български лечители” (със съкращения) публикувано в www.boralin.eu

прочети още

Дори без да го искаме, ежедневно сме подложени на билкова терапия

прочети още

Съвети на билкаря Борис Николов по време на епидемии

прочети още

Да видим какво ще намерим в градината и в супермаркета, за да потвърдим старата поговорка, че храната е най-доброто лекарство.

прочети още

То е основна съставка на опасна напитка, покорила Европа.

прочети още

Яжте лозови сърми за здраво сърце, за добро зрение плакнете очите с мъзга от зарязаната асма

прочети още

Телешки рог срещу паразити и пепел от заешка кожа за сърцето. Как са се лекували българите преди Освобождението?

прочети още

Една от най-полезните подправки липсва на трапезата ни

прочети още

Заради кое растение Александър Велики завладява остров Сокотра?

прочети още

Повод за национална гордост е, че нашата страна е най-големият производител на…

прочети още

45 навършва тази година серията билкови хранителни добавки „Боралин”.

прочети още

Куркумата е не само кулинарно, но и лечебно растение. Подобрява работата на жлъчката и черния дроб.

прочети още

Народният лечител Борис Николов препоръчваше изобилие от ябълки в диетата

прочети още

Освен в България, Tribulus Terrestris присъства в народната медицина на различни световни култури. Особено популярна е в Индия, където се използва в лечебните практики на алтернативната медицина Аюрведа, а освен това е утвърдена и като мощен афродизиак.

прочети още

Честито на печелившите и очакваме да се свържете с нас на лично съобщение, за да разберете как можете да получите подаръците си.

прочети още

Поддържането на силен имунитет е важно не само през зимния сезон, когато върлуват грипове и настинки, но и през цялата година.

прочети още

Коледа наближава! Включи се в празничната ни игра от 7 до 26 декември 2020 и може да спечелиш СТРАХОТЕН ПОДАРЪК от серията билкови хранителни добавки Боралин - коледен пакет „Максимален ефект“ по избор! Последвай Фейсбук страницата ни, за да научиш повече.

прочети още

Единственото запазено интервю на фитотерапевта Б. Николов

прочети още

Tribulus terrestris е билка, позната у нас с имената трибулус, трабузан, кочи глави, чюнка и незабравимото „бабини зъби”. Турското име на растението, с което също е известно, е демирбозан. Билката с многото, и все шеговити, названия е сред най-изследваните растения през последните десетилетия.

прочети още

Откритията на Б. Николов са сензационни и през април 2007 в-к 24 часа излиза с материал на първа страница

прочети още

Кратки рецензии от корицата на третото издание "Растението убиец на холестеролните плаки"

прочети още

Излезе от печат най-новото трето допълнено издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки" от Борис Николов

прочети още

Откъс от третото издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки". Част "Анкета" представя интервюта и мнения от социалните мрежи на хора, съобщили за благоприятното влияние на препаратите "Боралин"

прочети още